Friday, July 01, 2011

Hankeuutisia - Projektnyheter

FI: 'Määränpää Kristiinankaupunki e-kartalla' on Leader-rahoitettu hanke, joka auttaa Kristiinankaupungin matkailutoimijoita pääsemään alkuun Internetmarkkinoinnin kanssa. Hanke on käynnissä 31.03.2012 asti. 

Olen lähettänyt kirjeen kaikille, jotka tarjoavat palveluja kaupungin vierailijoille. Jos haluatte osallistua hankkeeseen voitte täyttää kyselyn ja palauttaa sen matkailutoimistoon. Kyselylomake on saatavilla myös osoitteesta krskarta.posterous.com josta voitte tallentaa sen omalle koneelle, täyttää se ja lähettää sen sähköpostitse osoitteeseen: kajsa.snickars(a)krs.inet.fi.

Ne, jotka ovat mukana hankkeessa, saavat tietoa eri palveluista, esim. kuinka markkinoida Facebookin, Twitterin, blogien ja YouTuben kautta, miten luoda omia e-karttoja johon sijoitetaan nähtävyydet, miten sijoittaa yrityksiä Googlen Places:iin, kuinka kirjoittaa Internetissä, jne. Jos haluatte apua tai tietoa, ota yhteyttä! Hanke siis tarjoaa eräänlaisen konsulttipalvelun: Tarjoamme tietoa ja opastamme yrittäjiä konkreettisella tavalla. Mikään ei ole liian vaikeaa tai monimutkaista! Älä jätä tätä tilaisuutta käyttämättä!

Tähän mennessä olen mm. luonut Facebook-sivun, joka toimii tapahtumakalenterina Facebookissa. Sivu tarjoaa tietoa Kristiinankaupungin tapahtumista seitemän päivää eteenpäin. Tapahtumat jotka ovat lisätty kaupungin tapahtumakalenteriin postitetaan automaattisesti sivulle, mutta voit myös kertoa tapahtumista suoraan Facebook-sivulla tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen happenings.krs(a)gmail.com.

Tällä hetkellä kehittelen myös tätä 'matkakohdeblogia'. Kerromme täällä ajankohtaisista tapahtumista, näytämme kuvia ja kerromme mitä kaupungissa (matkailullisesti) tapahtuu. Jos työskentelet matkailualalla Kristiinankaupungissa voit saada omat kirjautumistiedot jotta voit kirjoittaa omia tekstejä blogiin. Kaupungin vieraat ja asukkaat voivat myös lähettää vieraskertomuksia osoitteeseen visitkristinestad.guest(a)blogger.com. (Tarkistamme vieraskirjoitukset ennen julkaisua.) Lue lisää asiasta täältä.


SWE: 'Destination Kristinestad på e-kartan' är ett Leaderfinansierat projekt som hjälper turismaktörer att komma igång med marknadsföring på Internet. Projektet pågår fram till 31.3.2012. 

Ett brev har skickats ut till alla som erbjuder service för stadens besökare. För att medverka i projektet bör man fylla i enkäten som följde med brevet och returnera den till turistbyrån. Enkäten finns också på adressen krskarta.posterous.com där du kan ladda ner den till egen dator, fylla i den och sända per e-post till kajsa.snickars(a)krs.inet.fi.

De som medverkar i projektet får informationsmaterial om olika tjänster, t.ex. hur man kan marknadsföra via Facebook, Twitter, bloggar och YouTube, hur man kan skapa egna e-kartor och placera ut sevärdheter, hur man kan placera sitt företag på Google Platser, vad man ska tänka på när man skriver texter på internet, med mera. Är det någon särskilt du vill ha hjälp med, ta kontakt! Projektet erbjuder alltså en slags konsulttjänst: vi informerar och handleder företagarna på ett konkret sätt. Inget är för svårt eller krångligt! Missa inte denna chans! 

Hittills i projektet har jag bl.a. skapat en Facebook-sida som fungerar som händelsekalender på Facebook. Sidan informerar om sådana evenemang som äger rum inom sju dagar. De evenemang som läggs till i stadens händelsekalender postas automatiskt på sidan, men man kan också tipsa om evenemang direkt på Facebooksidan eller genom att skicka e-post till happenings.krs(a)gmail.com.

För tillfället håller jag också på att utforma denna 'destinationsblogg'. På bloggen rapporterar vi om aktuella händelser i staden, visar bilder, och berättar vad som är på gång inom turismen. Om du är verksam inom turismbranschen i Kristinestad kan du få egna inloggningsuppgifter och fungera som skribent. Stadens invånare och besökare kan också sända in gästinlägg till adressen visitkristinestad.guest(a)blogger.com. (Vi förhandsgranskar gästinläggen innan de publiceras.) Läs mer om detta här.

Kajsa Snickars,
projektledare / hankevetäjä 
  

No comments:

Post a Comment

Related Posts