Tuesday, April 26, 2011

Påskevenemang 2011 Pääsiäistapahtuma

Foto / Kuva: Kajsa Snickars
Foto / Kuva: Kajsa Snickars

FI: Lauantaina 23. huhtikuuta Kristiinankaupungin raatihuoneen puisto täyttyi noidista, tipuista ja trulleista kun Kristiinankaupungin matkailu järjesti vuosittaisen pääsiäistapahtuman. Sää oli mitä parhaimmalla tuulella, aurinko paistoi ja taivas oli sininen. Pääsiäisnoidat kerääntyivät puistoon vaihtamaan kuulumisia sekä valmistautumaan pitkälle matkalleen Kyöpelivuorelle. Kellon lyödessä kaksitoista julisti vanha perinoita pääsiäiskokouksen avatuksi. Jokainen pääsiäistrulli palkittiin pääsiäismunalla. Tänä vuonna osallistui 352 noitaa, mikä luultavasti tarkoittaa että Kristiinankaupungin pääsiäistapahtuma on maailman suurin pääsiäisnoita-tapaaminen! Enemmän kuvia tapahtumasta löydät valokuva-albumistamme Facebookissa.

SWE: Lördagen den 23:e april fylldes Rådhusparken i Kristinestad med häxor, kycklingar och troll då Kristinestads turism ordnade det årliga påskevenemanget. Vädret visade sig från sin bästa sida, solen sken och himlen var blå. Häxorna samlades i parken för att umgås och förbereda den långa färden till Blåkulla. När klockan slog tolv förklarade Ärkehäxan påskmötet öppnat. Alla häxor belönades med ett påskägg. Detta år räknade vi till hela 352 häxor, vilket troligen gör Kristinestads påskevenemang till världens största påskhäxträff! Fler bilder från evenemanget hittar du i fotoalbumet på Facebook.
  

Monday, April 11, 2011

Kristiinankaupunki on Suomen ensimmäinen Cittaslow-kaupunki!

Ensimmäinen Cittaslow-kaupunki Suomeen: Kristiinankaupunki on nyt Cittaslow eli virallisesti leppoisa (lehdistötiedote 9.4.2011)

Kristiinankaupunki on valittu ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina Cittaslow-kaupunkien kansainväliseen verkostoon. Cittaslow-verkostoon kuuluu alle 50 000 asukkaan kaupunkeja, jotka panostavat tietoisesti hyvän elämän edistämiseen ja kestävään kehitykseen. Arvostetun statuksen saavuttamiseksi arvioidaan 55 erilaista kriteeriä – vieraanvaraisuudesta ja lähiruoan tuotannosta kaupunkisuunnitteluun ja etätyön mahdollisuuksiin. Kristiinankaupungin jäsenyydestä päätti Cittaslown kansainvälinen koordinointikomitea Italiassa, Pollicassa.

Cittaslow-liikkeen filosofia perustuu koko yhteisön jatkuvaan kehittämiseen ja hyvään elämään ekologisuutta ja perinteitä vaalien. Cittaslow on perustettu Italiassa vuonna 1999, ja ennen tätä päivää jäsenyys on myönnetty 141 kaupungille 23 maassa.

Kristiinankaupunki on kuudes pohjoismainen Cittaslow-kaupunki. Aiemmin jäsenyyden ovat saavuttaneet Norjan Sokndal, Eidsskog ja Levanger, Ruotsin Falköping sekä Tanskan Svendborg. Kristiinankaupungissa Cittaslow-jäsenyys on osa asukkaiden kanssa yhdessä työstettyä kaupungin strategiaa.

”Olemme ylpeitä voidessamme kantaa Suomen ja Kristiinankaupungin mainetta ja kunniaa Cittaslow -verkostossa. Tämä on todella upea tunnustus meille. Hakemuksessamme painottuivat muun muassa Vanhan Kaupungin historialliset, hyvin säilytetyt ja idylliset puutalokorttelit”, kertoo kaupunginjohtaja Riitta El-Nemr.

Arviointiprosessissa käytiin läpi kuusi eri osa-aluetta: ympäristö, infrastruktuuri, vieraanvaraisuus, kaupunkisuunnittelu, paikallinen tuotanto ja tuotteet sekä sitoutuneisuus Cittaslow-filosofiaan.

Cittaslow korostaa kiireetöntä elämää, ainutlaatuisuutta ja paikallisuuden kunnioittamista sekä inhimillisiä, ympäristöystävällisiä ja kestäviä ratkaisuja.

”Meille Cittaslow on paitsi tunnustus Kristiinankaupungin hengestä ja elämänlaadusta myös merkittävä askel kaupunkimme kehittämisessä. Jäsenyys on voimavara muun muassa uusien asukkaiden, työpaikkojen ja matkailijoiden houkuttelemisessa. Leppoisa elämä jatkuu, mutta niin tekee myös kehitys”, hymyilee Riitta El-Nemr.

”Haluamme erityisesti tukea asukkaidemme hyvinvointia modernin teknologian yhdistämisellä hyvään elämään. Tärkeätä on myös koota ja jakaa kokemuksia muiden verkoston kaupunkien kanssa”, pohtii El-Nemr.
  

Kristinestad är Finlands första Cittaslow-stad!

Finland fick sin första Cittaslow-stad: Kristinestad är Cittaslow och lever officiellt det goda livet (Pressmeddelande 9 april 2011)

Kristinestad blir som första finländska stad medlem i det internationella nätverket av Cittaslow-städer. I Cittaslow ingår städer som har färre än 50 000 invånare och målmedvetet satsar på att befrämja det goda livet och en hållbar utveckling. För att uppnå Cittaslow-status ska staden uppfylla största delen av 55 kriterier – från gästfrihet till närproducerad mat och en stadsplanering som möjliggör bland annat distansarbete. Internationella Cittaslow fattade beslut om Kristinestads medlemskap.

Filosofin bakom Cittaslow utgår från en fortsatt utveckling och ett gott liv, som baserar sig på ekologiskt tänkande och levande traditioner. Cittaslow-rörelsen uppstod i Italien 1999, och har fram till i dag upptagit 141 städer i 23 länder som medlem.

Kristinestad är den sjätte i ordningen av nordiska Cittaslow-städer. I Norden hör sedan tidigare Sokndal, Eidsskog och Levanger i Norge, Falköping i Sverige och Svendborg i Danmark hit. Kristinestad blir medlem i Cittaslow som ett led i den strategi som stadsborna utarbetet för sin hemstad.

”Vi är stolta över den heder och ära det innebär att föra in Finland och Kristinestad i Cittaslow-nätverket. Det är ett stort erkännande. De historiska välbevarade idylliska trähuskvarteren i Gamla Stan var en av de omständigheter som vägde tungt i vår ansökan”, säger stadsdirektör Riitta El-Nemr.

Utvärderingsprocessen gällde sex delområden: miljön, infrastrukturen, gästfriheten, stadsplaneringen, lokal produktion och lokala produkter samt i vilken mån stadsborna förbinder sig till Cittaslow-filosofin.

Cittaslow vill frångå stress och jäkt, betonar originalitet och värdesätter såväl det lokala som mänskliga, miljövänliga och hållbara lösningar.

”Vi uppfattar Cittaslow som ett erkännande av den goda andan och höga livskvaliteten i Kristinestad, men också som ett stort steg framåt i stadens utveckling. Medlemskapet blir en stor tillgång i strävan att locka hit besökare och inflyttare samt skapa arbetsplatser. Det goda livet fortsätter, och det gör även utvecklingen”, myser Riitta El-Nemr.

”Vi vill trygga välfärden också genom att förena det goda livet med modern teknologi. Det blir viktigt att dela erfarenheter med de övriga städerna i Cittaslow-nätverket”, menar El-Nemr.
  

Tuesday, April 05, 2011

Haluatko olla mukana? - Vill du vara med?


FI: Haluatko osallistua Visit Kristiinankaupunki-blogiin?
 1. Jos olet vieraillut Kristiinankaupungissa tai asut täällää, voit lähettää kertomuksesi/tekstisi/kuviasi osoitteeseen visitkristinestad.guest(a)blogger.com niin lisäämme ne blogiin. Kirjoita teksti suoraan sähköpostiviestiin, älä lähetä liitetiedostoa! Allekirjoita materiaalisi etunimelläsi sekä asuinpaikkakunnallasi. Sähköpostiosoite ei tule näkyville.
  (Huom, pidämme oikeuden tarkistaa materiaalin ja olla julkaisematta sopimatonta tai loukkaavaa materiaalia.)
 2. Jos toimit matkailualalla Kristiinankaupungissa: ota yhteyttä matkailutoimistolle, turism.matkailu(a)krs.fi niin annamme sinulle omat kirjautumistiedot tälle blogille (tarvitset sähköpostiosoitteen).
Yleiset säännöt:
 • Pyydämme sinut kirjoittamaan hyvällä mielellä sekä kielellä.
 • Kirjoitat ja kuvaat itse, sinulla on siis tekijänoikeudet materiaaliisi. Lähettämällä materiaalin meille vakuutat että omistat tekijänoikeuden lähettämääsi materiaaliin.
 • Voit kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi, tai sekä että. Jos kirjoitat pidemmän tekstin, voit mielellään lähettää kieliversiot erikseen.
 • Vierasbloggaajat: Kirjoita blogikirjoituksen otsikko sähköpostiviestin aine-kenttään (koskee vierasbloggaajia, joilla ei ole kirjautumistietoja).
 • Matkailutoimijat: Kirjoita mielellään yrityksen/käyntikohteen arjesta tai tulevista tapahtumista/näyttelyistä/jne, mutta varsinaista mainostamista ei ole sallittu.

  SWE: Vill du vara med och utforma Visit Kristinestad-bloggen?
  1. Om du har besökt Kristinestad eller bor här, kan du sända in dina berättelser/texter/foton till adressen visitkristinestad.guest(a)blogger.com så publicerar vi dem på bloggen. Skriv texten direkt i e-postmeddelandet, sänd inte en bifogad fil! Underteckna materialet med ditt förnamn och din bostadsort. E-postadressen syns inte på bloggen.
   (Obs, vi förbehåller oss rätten att förhandsgranska inläggen och låta bli att publicera material som anses vara opassande eller stötande.)
  2. Om du är verksam inom turismbranschen i Kristinestad: kontakta turistbyrån, turism.matkailu(a)krs.fi  så ger vi dig tillgång till bloggen med egna inloggningsuppgifter (du behöver en e-postadress).
  Allmänna riktlinjer: 
  • Vi ber dig hålla en god ton och ett vårdat språk.
  • Du ska själv ha skrivit texten eller fotograferat bilderna, alltså själv vara upphovsman till materialet du vill publicera. Genom att sända in materialet intygar du detta.
  • Du kan skriva på svenska eller finska, eller både och. Skriver du ett längre inlägg på båda språken så får du gärna posta språkversionerna skilt för sig.
  • Gästbloggare: Skriv blogginläggets rubrik i e-postmeddelandets ämnesfält (gäller gästbloggare utan inloggningsuppgifter). 
  • Turismföretagare: Skriv gärna om vardagens på företaget/besöksmålet eller kommande evenemang/utställningar/etc, men att direkt göra reklam är inte tillåtet.
       
   Related Posts