Monday, May 21, 2012

Tiilitehtaanmäen luontopolusta kehitetään matkailukohde Kristiinankaupunkiin

Lehdistötiedote

Metsähallitus ja Kristiinankaupunki ovat käynnistäneet hankkeen, jossa uusitaan ja korjataan Tiilitehtaanmäen–Pohjoislahden luontopolun retkeilyrakenteet ja viitoitus. Kokonaan uusi polkuosuus toteutetaan Pohjoislahden lintutornilta pohjoiseen polun nykyiselle lähtöpisteelle. Tiukanjoen kosken kohdalla oleva taukopaikka uusitaan ja joen suiston etelärannalle rakennetaan uusi lintutorni. Tulevaisuudessa on tarkoitus saada aikaan kiertävä polku, joka alkaa Kristiinankaupungin keskustasta ja päättyy sinne. Hankkeella rahoitetaan myös Tiukanjoen ylittävän uuden kävelysillan suunnittelutyö. 

Polun vanhat pitkospuut poistetaan ja märät sekä kulumiselle herkät kohdat päällystetään sorakerroksella. Tiilitehtaanmäellä polkuun tehdään uusi haara, joka mahdollistaa sen liittämiseen sairaala-alueelta tulevaan kävelyreittiin. Tiukanjoen kosken kohdalla oleva taukopaikka uusitaan ja joen suiston etelärannalle rakennetaan uusi lintutorni. Tulevaisuudessa on tarkoitus saada aikaan kiertävä polku, joka alkaa ja päättyy Kristiinankaupungin keskustaan. 

Tiilitehtaanmäen alue on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Perinnemaiseman ylläpitämiseksi Metsähallitus on vuokrannut alueita laidunnukseen sekä Tiilitehtaanmäen että Pohjoislahden puolella. Hankkeessa laidunalueita laajennetaan ja alueen muinaismuistoja hoidetaan. Polun varrella olevia luonnosta ja historiasta kertovia opastustauluja uusitaan. 

Hankkeen suurin rahoittaja on Euroopan aluekehitysrahasto Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 117 800 euroa. Hanketta vetää Metsähallituksen Pohjanmaan luontopalvelut ja ohjausryhmässä ovat edustettuina lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Kristiinankaupungin kaupunki ja Kristiinankaupungin elinkeinokeskus/matkailu.


Lisätietoja: Metsähallitus: Pohjanmaan luontopalvelut, puistonjohtaja Kari Hallantie, puh. 040 562 5555, sähköposti kari.hallantie(at)metsa.fi
     

No comments:

Post a Comment

Related Posts