Monday, May 21, 2012

Tegelbruksbackens naturstig utvecklas till ett turistmål i Kristinestad

Pressmeddelande

Forststyrelsen och Kristinestad har kört igång ett projekt som ska förnya och reparera Tegelbruksbacken–Norrfjärdens naturstigs servicestruktur och skyltning.  En helt ny del till stigen kommer att förverkligas från Norrfjärdens fågeltorn mot norr till stigens nuvarande startpunkt. Vid Tegelbruksbacken kommer det att göras en förgrening så att promenadstigen från sjukhuset kan förenas med naturstigen. Rastplatsen vid forsen förnyas och vid åmynningens södra strand byggs ett fågeltorn. I framtiden är det tänkt att få en stig som börjar och slutar i Kristinestads centrum. I det startande projektet finansieras planeringsarbetet av en gångbro över Tjöck å.

De gamla spångarna längs stigen kommer att tas bort och de områden som är våta och känsliga för slitage kommer att få ett grusskikt. En helt ny del till stigen kommer att förverkligas från Norrfjärdens fågeltorn mot norr till stigens nuvarande startpunkt. Vid Tegelbruksbacken kommer det att göras en förgrening så att promenadstigen från sjukhuset kan förenas med naturstigen. Rastplatsen vid forsen förnyas och vid åmynningens södra strand byggs ett fågeltorn. I framtiden är det tänkt att få en stig som börjar och slutar i Kristinestads centrum.

Tegelbruksbackens område klassas som en nationellt värdefull kulturlandskap. För att bevara vårdbiotoper har Forststyrelsens hyrt områden till bete både på Tegelbruksbackens och Norrfjärdens sida. I projektet kommer betesmarkerna att vidgas och fornminnena på området kommer att skötas. Tavlorna som berättar om områdets natur och historia längs stigarna kommer att förnyas.

Projektets största finansiär är Europas regionala utvecklingsfond via Södra Österbottens NTM-central. Projektets budget är 117 800 euro. Projektet dras av Forststyrelsen Österbottens naturtjänster och styrgruppen har representanter från Södra Österbottens NTM-central, Kristinestads stad och Kristinestads näringslivscentral/turism.

Läs mer om Tegelbruksbacken–Norrfjärdens naturskyddsområde.

Mera information: Forststyrelsen, Österbottens naturtjänster, Parkchef Kari Hallantie, 040 562 5555, Kari.Hallantie(at)metsa.fi
    

No comments:

Post a Comment

Related Posts