Tuesday, December 20, 2011

God jul! - Hyvää joulua!


Kristinestads turism r.f. vill tacka alla samarbetspartners för det gångna året och önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år till alla! 

Kristiinankaupungin matkailu r.y. haluaa kiittää kaikki yhteistyötahoja tästä vuodesta ja toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta! 

Efter årsskiftet kommer turistbyrån och den övriga verksamheten att tas över av stadens näringslivscentral. Turistföreningen kommer dock att fortsätta fungera som samarbetsorgan för turismföretagare på orten.
Föreningens projekt, 'Kristinestad på e-kartan' och 'Jul i sjöstaden' fortsätter enligt projektplanerna.

Vuodenvaihteen jälkeen Kristiinankaupungin elinkeinokeskus ottaa vastuun matkailuinfosta sekä muusta toiminnasta. Matkailuyhdistys säilyy silti ja tulee toimimaan yhteistyöorganisaationa paikkakunnan matkailuyrittäjille.
Yhdistyksen hankkeet, 'Kristiinankaupunki e-kartalla' sekä 'Merikaupungin joulu' jatkuvat hankesuunnitelmien mukaan.

Image source: Na_tascha
        

No comments:

Post a Comment

Related Posts