Monday, June 11, 2012

Vänorter möts den 13-17 juni 2012. Novello hälsar på i Kristinestad.


I maj år 2011 fick Kristinestad en ny vänort i Novello i Piemonte regionen i Italien. Kontakterna mellan Kristinestad och Novello har utvecklats inom det internationella ungdomsprojektet YEPP som pågått sedan år 2002.
Den 13-17 juni kommer 27 personer + 2 barn från Novello på vänortsbesök till Kristinestad.
Besöksdagarna har som tema att lyfta fram lokala näringar, kultur och traditioner, internationell samverkan, föreningsaktivitet och erfarenhetsutbyte.

Programmet under dagarna är utspritt till olika delar av kommunen. Torsdagens tema är ”det lokala guldet” – potatisen, i dagen ingår besök vid potatisförädlingsföretag och växthus och på kvällen blir det avslutning i Majbo uf-lokal med middag och underhållning. Till middagen måste man boka plats. Ungdomsföreningsrörelsen är arrangör för dagen.


Under torsdagen besöker Novello gästerna också vänskolan i Lappfjärd.

Fredagen har som tema ”Havet som granne” med naturvandring i Bötombergsterrängen, upplevelser och mat i naturen. Dagen innehåller också besök vid fiskodling och besök på Kilen där kvällen avrundas med italiensk-finsk afton, fiskbuffé, italienska smakprov, sång och musik av både lokala och italienska invånare. Bokning skall göras till kvällsprogrammet på Kilen. Pris: 12 euro. Bokning på förhand via Kilen tfn 0400 668788 senast 13.6. Denna kväll är öppen för allmänheten.

Lördagen är ”Öppna Portar” det självklara temat och dagen är späckad med intressanta upplevelser i gränder och gårdar. Naturligtvis bastu med dopp i havet innan kvällens middag inleds.
Ungdomarna har under dagarna en egen film workshop och som inspiratör och ledare fungerar Empower Media Networks (EMN/YEPP) projektledare Andrea Serafini.
Avsikten med svarsbesöket är att nya kontakter skall uppstå och att nya grupper skall fortsätta att utveckla erfarenhetsutbyte mellan vänorterna.

Kontaktperson: Harriet Lindelöf-Sahl 040 - 5085240.

No comments:

Post a Comment

Related Posts