Friday, March 06, 2015

Internationella kvinnodagen den 8.3. Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.


Kvinnodagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Kvinnodagen uppkom i början av 1900-talet  tex i Amerika, Danmark, Schweiz, Tyskland , Österrike och Ryssland. Från 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. I c. 30 länder är 8.3. en nationell helgdag och i Kina får alla kvinnor en ledig eftermiddag från arbetet. Ha en riktigt rosig kvinnodag på söndag !


Naistenpäivä nostaa esille naisten epätasa-arvon ja aseman kaikkialla maailmassa. Naistenpäivä sai alkunsa jo 1900 luvun alussa mm. Amerikassa, Tanskassa, Sveitsissä, Saksassa, Itävallassa ja Venäjällä. Vuodesta 1978 on 8 maaliskuuta eli Kansainvälinen naistenpäivä merkitty YK:n virallisten juhlapäivien listalle. Noin 30:ssä maassa on 8.3. kansallinen vapaapäivä ja Kiinassa saavat kaikki naiset vapaan iltapäivän töistään. Oikein ruusuista naistenpäivää sunnuntaina !
No comments:

Post a Comment

Related Posts