Monday, April 30, 2012

Information till ny webbplats - Tietoa uutta verkkosivustoa varten

Turistföretag - besöksmål - arrangör av aktiviteter!

Vi förnyar våra hemsidor och samlar nu in information om olika besöksmål. Ladda ner och fyll i denna blankett och returnera senast 25.5 till turistbyrån! Tack.

Blanketten finns även i pappersversion, kom och hämta från turistbyrån i handelshuset Corner, eller från anslagstavlan utanför turistbyrån.


Matkailuyritys - käyntikohde - aktiviteettien järjestäjä!

Uudistamme kotisivujamme ja keräämme siihen tietoa eri käyntikohteista. Lataa ja täytä tämä lomake ja palauta se viimeistään 25.5. matkailutoimistoon! Kiitos.

Lomake löytyy myös paperiversiona, tule hakemaan matkailutoimistosta (kauppahuone Cornerissa) tai toimiston ulkopuolella olevasta ilmoitustaulusta.


    

No comments:

Post a Comment

Related Posts